12 دنبال‌ کننده
58.7 هزار بازدید ویدیو

شقایق دریایی

3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

مبارزه کوسه ببری با لاک پشت

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش

مبارزه کوسه با اختاپوس

1 هزار بازدید 5 سال پیش

کوسه سر چکشی

720 بازدید 5 سال پیش

نوزادان mussel آب شیرین

202 بازدید 5 سال پیش

mussel آب شیرین

255 بازدید 5 سال پیش

مار ماهی

159 بازدید 5 سال پیش

کوسه سفید (حمله)

2.4 هزار بازدید 5 سال پیش

اره ماهی

687 بازدید 5 سال پیش

بزرگترین گربه ماهی

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

بزرگترین توتیای بنفش

393 بازدید 5 سال پیش

بزرگترین زنبور عسل

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

Giant manta ray

329 بازدید 5 سال پیش

Basking shark

914 بازدید 5 سال پیش

پنگوئن های امپراطور

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

بزرگترین کرم لوله ای

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

بزرگترین کلپ

2.2 هزار بازدید 5 سال پیش

NematocystFiring

179 بازدید 5 سال پیش

NematodeLocomotionA

218 بازدید 5 سال پیش

NematodeLocomotionB

152 بازدید 5 سال پیش

پلاناریا

4 هزار بازدید 5 سال پیش

ساختار مژک

896 بازدید 5 سال پیش

شنا کردن Polyclad

45 بازدید 5 سال پیش

Trypanosoma

137 بازدید 5 سال پیش

بزرگترین صدف

188 بازدید 5 سال پیش

بزرگترین صدف

155 بازدید 5 سال پیش

بزرگترین صدف

130 بازدید 5 سال پیش

کرم Taenia pisiformis mature

244 بازدید 5 سال پیش

مرجانیان Obelia

366 بازدید 5 سال پیش

کرم clonorchis

121 بازدید 5 سال پیش

استنتور

872 بازدید 5 سال پیش

AureliaSwimming

30 بازدید 5 سال پیش

amoeba

271 بازدید 5 سال پیش

AequoreaSwimming

54 بازدید 5 سال پیش

حرکت آمیب

2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر