3.1 هزار دنبال‌ کننده
278 هزار بازدید ویدیو

آموزش زبان انگلیسی 39/حیوانات

1.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

آموزش زبان انگلیسی 28 / صفت

1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 24 / اسامی جمع

1.5 هزار بازدید 2 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 21 / شغل ها

1.7 هزار بازدید 3 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 19 / صفت ملکی

2.5 هزار بازدید 3 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 16 / ایام هفته

1.3 هزار بازدید 3 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 13 / Would like Like

4.9 هزار بازدید 4 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 08 / حال ساده

2 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 06 / سن و سال

2.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 05 / اعداد

2.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 04 / شخصیت ها

2.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی 02 / احساسات

2.9 هزار بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر