3.1 هزار دنبال‌ کننده
280.3 هزار بازدید ویدیو

آموزش زبان انگلیسی 02 / احساسات

2.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

دوره جدید آموزش زبان انگلیسی

2.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۷ to / at

1.8 هزار بازدید 11 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۶ what / which

1.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۵ do / did

2.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۴ in / on

3.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۳ with / by

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۵۱ at on in

3.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۴۹ who/whom/whose

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۴۶ قید

5.9 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی 45 enough/too/a lot of

6.2 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۴۲ عناوین

4.6 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۳۹ حال کامل

4.1 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۳۸ افعالModal

8 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی ۳۲ تلفظ C

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش زبان انگلیسی۳۰ گذشته ساده

4.9 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر