45 دنبال‌ کننده
102.8 هزار بازدید ویدیو

آموزش اسمش جوکویچ

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

فیلم تمرینات بدنسازی تنیس

8.3 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش فورهند حرفه ای

8.3 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش فورهند تاپ اسپین

6.1 هزار بازدید 2 سال پیش

فیلم آموزش تنیس فورهند والی

6.9 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش تمرین فرهند با دیوار

2.8 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش سرویس تنیس

16.8 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش سرویس جوکوویچ

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

اسلایس بکهند فدرر

2.4 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش اسلایس بکهند

4.9 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر