19 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو

Dr. Hamed Afshari talking about TMSC

53 بازدید 8 ماه پیش

export marketing

38 بازدید 8 ماه پیش

Exir Nano Sina

14 بازدید 9 ماه پیش

Digital Marketing Workshop

94 بازدید 9 ماه پیش

digital sales and marketing

39 بازدید 9 ماه پیش

elecomp 2019

104 بازدید 1 سال پیش

The internet revolution

56 بازدید 1 سال پیش

One Planet

103 بازدید 1 سال پیش

aioconnect founder and CEO at Elecomp 2018

100 بازدید 1 سال پیش

aioconnect promo

86 بازدید 1 سال پیش

aioconnect workshops

218 بازدید 1 سال پیش

برند و برندینگ بخش دوم

287 بازدید 1 سال پیش

برند و برندینگ بخش اول

390 بازدید 1 سال پیش

تئوری اعتماد و تعهد

102 بازدید 1 سال پیش

تجارت اجتماعی

130 بازدید 1 سال پیش

تیزر

58 بازدید 1 سال پیش

aio stage

62 بازدید 1 سال پیش

مزایای aioconnect

137 بازدید 1 سال پیش

work shop

102 بازدید 2 سال پیش

باشگاه مشتریان کالو

390 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر