193 دنبال‌ کننده
425.2 هزار بازدید ویدیو

ETPS PLUS 2018(Delbarak)update

ریتم،صدا،سمپل
2.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS 2018(Bossa Nova)

ریتم،صدا،سمپل
1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS 2018(ریتم دریا)

ریتم،صدا،سمپل
2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS 2018(Conga 6-8 modern)

ریتم،صدا،سمپل
1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS 2018(Hayedeh)

ریتم،صدا،سمپل
2 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS 2018(Delpoosh)

ریتم،صدا،سمپل
1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS (New Variation1)2018

ریتم،صدا،سمپل
1.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETPS PLUS (bandari LIVE)2018

ریتم،صدا،سمپل
2.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

ریتم قری در پک ETP2017

ریتم،صدا،سمپل
4.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

ETP2017--BANDARI LIVE

ریتم،صدا،سمپل
3.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

ETP2017--زمونه

ریتم،صدا،سمپل
2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

ETP2017--مبارک باد

ریتم،صدا،سمپل
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

DJ FX

ریتم،صدا،سمپل
4.3 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر