313 دنبال‌ کننده
4 میلیون بازدید ویدیو

استاد دانشمند

دانشمند - حاج حسن تربت فروش

لوحینه
2.4 هزار بازدید ۹ ماه پیش

دانشمند - رفیق خوب یعنی ...؟!

لوحینه
2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند - ترس از مرگ

لوحینه
6.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند - مرد شرابخور

لوحینه
2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند - خدا خیلی مهربونه

لوحینه
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند-پیرمرد قفل ساز

لوحینه
3.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند - ...اخر خنده ...

لوحینه
4.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

دانشمند - مسئولین گوش کنید

لوحینه
6.4 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر