7.2 هزار دنبال‌ کننده
24.9 میلیون بازدید ویدیو

English for Persians

50 Classroom Vocabulary

200 بازدید 1 سال پیش

50 Buildings Vocabulary

135 بازدید 1 سال پیش

50 Flowers plants Vocabulary

160 بازدید 1 سال پیش

80 Vehicles Road signs Vocabulary

135 بازدید 1 سال پیش

70 Fruits and Vegetable Vocabulary

176 بازدید 1 سال پیش

150 Clothing Vocabulary

142 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر