96 دنبال‌ کننده
903 هزار بازدید ویدیو

حرکات تمرینی

پشت بازو با هالتر EZ

80 بازدید 1 ماه پیش

فلاتر کیک شکم

3.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

مچ با هالتردست پشت بدن

74 بازدید 5 ماه پیش

پرس ساق پا

101 بازدید 6 ماه پیش

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت

3.4 هزار بازدید 7 ماه پیش

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار

1.8 هزار بازدید 8 ماه پیش

زیر بغل پارویی

3.9 هزار بازدید 8 ماه پیش

زیر بغل قایقی تک دست

393 بازدید 8 ماه پیش

زیر بغل با دیسک

222 بازدید 8 ماه پیش

سلام ژاپنی با هالتر

476 بازدید 8 ماه پیش

فیله کمر روی توپ

532 بازدید 9 ماه پیش

زیر بغل سیم کش شیب دار

310 بازدید 1 سال پیش

زیر بغل سیمکش ضربدری

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

زیر بغل تفنگی

248 بازدید 1 سال پیش

زیر بغل سیمکش تک دست

2.1 هزار بازدید 1 سال پیش

زیر بغل سیمکش V-bar

433 بازدید 1 سال پیش

پول اور هالتر 

746 بازدید 1 سال پیش

زیر بغل بارفیکس

522 بازدید 1 سال پیش

زیر بغل دستگاه اچ

3.3 هزار بازدید 1 سال پیش

زیر بغل سیمکش

744 بازدید 1 سال پیش

کول با سیمکش

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

کول با دمبل

7.5 هزار بازدید 1 سال پیش

شراگ با اسمیت از پشت

3.1 هزار بازدید 1 سال پیش

کول با دستگاه اسمیت

949 بازدید 1 سال پیش

شراگ با دستگاه اسمیت

404 بازدید 1 سال پیش

شراگ با دستگاه ساق پا

386 بازدید 1 سال پیش

شنا با دستگاه اسمیت

773 بازدید 1 سال پیش

قفسه سینه با سیم کش

1 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

4.5 هزار بازدید 1 سال پیش

قفسه بالا سینه با سیم کش

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

شراگ با سیم کش

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

شراگ با هالتر از پشت

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس زیر سینه با اسمیت

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه با اسمیت

2.1 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سینه با کش

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

کشش سینه دست باز

309 بازدید 1 سال پیش

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر