1.7 هزار دنبال‌ کننده
857.9 هزار بازدید ویدیو

نقد و بررسی

بررسی بردگیم تورتوگا

رومیز
2.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

رومیز
3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

رومیز
5.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

رومیز
6.2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

نقد و بررسی بازی Smile

رومیز
6.4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

رومیز
10.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

رومیز
8 هزار بازدید ۹ ماه پیش

معرفی و بررسی بازی کاستل

رومیز
20.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی نسخه فارسی بازی Codenames

رومیز
8.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی کودتا

رومیز
19.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی پادشاهان دومینو

رومیز
10.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی اسم فامیل

رومیز
11.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی رومیزی زار

رومیز
18.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی گوهرنشان

رومیز
19.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی کارتی رامودیس

رومیز
11.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی کارتی SET

رومیز
14.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی جالیز

رومیز
15.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

بررسی کارت های بازی شب مافیا

رومیز
31.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی شب مافیا

رومیز
144.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی تاسی ژرفاب

رومیز
13.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی لوتوس

رومیز
20.2 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر