172 دنبال‌ کننده
486.2 هزار بازدید ویدیو

خلاصه بازی

خلاصه بازی استرالیا 2-1 کره جنوبی

6.7 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی امارات ٣-٢ عراق

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی استرالیا 2-0 امارات

4.2 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی کره جنوبی 2-0 عراق

4.7 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ایران 3 (6) - (7) 3 عراق

24.9 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ژاپن1(4) - (5) 1 امارات

2.5 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی کره جنوبی 2-0 ازبکستان

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی عراق 2-0 فلسطین

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ژاپن 2-0 اردن

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ایران 1-0 امارات

26.4 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی بحرین 2-1 قطر

762 بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی عمان 1-0 کویت

349 بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی کره جنوبی 1-0 استرالیا

4.5 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی عراق 0-1 ژاپن

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی اردن 5-1 فلسطین

966 بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ایران 1-0 قطر

17.2 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی چین 2-1 ازبکستان

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی استرالیا 4-0 عمان

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی عراق 1-0 اردن

704 بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ژاپن 4-0 فلسطین

912 بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی ایران 2-0 بحرین

26.3 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی امارات 4 - 1 قطر

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی چین 1-0 عربستان سعودی

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

خلاصه بازی استرالیا 4-1 کویت

1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر