1.5 هزار دنبال‌ کننده
14.5 میلیون بازدید ویدیو

آزمایشگاه و سونوگرافی

سونو آنومالی ضرورت دارد؟

791 بازدید 1 سال پیش

تاثیر ماموگرافی بر جنین

860 بازدید 1 سال پیش

اولین سونوگرافی بارداری

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

ماموگرافی

4.3 هزار بازدید 1 سال پیش

آزمایشگاه مهرآگین

167 بازدید 1 سال پیش

بیماری های قلبی جنین

1 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی نتایج غربالگری

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

ضرورت اکو قلب جنین

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

سونوگرافی سه بعدی خطر دارد؟

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

تست آمنیوسنتز در بارداری

2.1 هزار بازدید 1 سال پیش

چکاپ کامل خون

1 هزار بازدید 1 سال پیش

تفاوت آزمایش 2HPP و GTT

971 بازدید 1 سال پیش

کبودی موقع نمونه گیری

579 بازدید 1 سال پیش

غربالگری های دوران بارداری

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

دقیق ترین روش تست هموگلوبین

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

سونوگرافی سه بعدی

509 بازدید 1 سال پیش

زمان اکوکاردیوگرافی قلب جنین

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

سونوگرافی nt در بارداری

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

مضرات سونوگرافی در بارداری

1 هزار بازدید 1 سال پیش

اکوی قلب جنین

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

تاثیر ماموگرافی بر جنین

915 بازدید 1 سال پیش

تعداد سونوگرافی در بارداری

4.4 هزار بازدید 1 سال پیش

تعداد سونوگرافی غربالگری

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

سونوگرافی انتی برای چیست؟

2 هزار بازدید 1 سال پیش

دقیق ترین سونوگرافی در بارداری

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

تفاوت سونوگرافی 3بعدی و 4بعدی

5.6 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر