119 دنبال‌ کننده
4.2 میلیون بازدید ویدیو

همایش ، نمایشگاه

دستگاه های پزشکی

30.6 هزار بازدید 2 ماه پیش

تولید ماسک

58.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

تجهیزات توانبخشی

21.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

دریافت تندیس مدیر موفق ملی

18 هزار بازدید 5 ماه پیش

نمایشگاه عرب هلث ۲۰۲۰

10.8 هزار بازدید 6 ماه پیش

نمایشگاه عرب هلث ۲۰۲۰

7 هزار بازدید 6 ماه پیش

دومین جشنواره حمایت از تولید ملی

42.5 هزار بازدید 6 ماه پیش

اجلاس مدیران موفق

11.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

دستگاه تولید تجهیزات پزشکی

12.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

نمایشگاه دندانپزشکی چین

9.6 هزار بازدید 7 ماه پیش

فناوری نو تجهیزات پزشکی

9.3 هزار بازدید 7 ماه پیش

نمایشگاه صنعت پلاستیک

30.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

نمایشگاه صنعت پلاستیک ترکیه

39.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

ربات توانبخشی

19.5 هزار بازدید 7 ماه پیش

نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد

14.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

نمایشگاه مدیکا

18.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

نمایشگاه توانبخشی

11.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

ربات ها و مهندسی پزشکی

29 هزار بازدید 10 ماه پیش

اکسپوفارم

16.1 هزار بازدید 10 ماه پیش

ششمین همایش نقشه‌برداری مغز

12 هزار بازدید 10 ماه پیش

کنگره سلامت کشورهای اسلامی

11.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

پوشیدنی های سلامت

3.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تولید تجهیزات پزشکی

3.9 هزار بازدید 1 سال پیش

نمایشگاه نوآوری هانوفر 2019

5.5 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی توانبخشی

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

ویلچر هایی برای سالمندان

3.3 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی پزشکی

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

بیومدیکال

5.6 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر