5 دنبال‌ کننده
3.8 هزار بازدید ویدیو

IOT

xiaomi smart light bulb

رهام تکنولوژی
135 بازدید ۱ سال پیش

xiaomi smart tools

رهام تکنولوژی
49 بازدید ۱ سال پیش

xiaomi smart scale

رهام تکنولوژی
54 بازدید ۱ سال پیش

(Internet of things(IOT

رهام تکنولوژی
152 بازدید ۱ سال پیش

tomorrow's smart home

رهام تکنولوژی
95 بازدید ۱ سال پیش

xiaomi smart scooter

رهام تکنولوژی
74 بازدید ۱ سال پیش

smart farming

رهام تکنولوژی
59 بازدید ۱ سال پیش

xiaomi smart life

رهام تکنولوژی
31 بازدید ۱ سال پیش

wulian smart home

رهام تکنولوژی
70 بازدید ۱ سال پیش

?What is IOT

رهام تکنولوژی
92 بازدید ۱ سال پیش

smart home

رهام تکنولوژی
146 بازدید ۱ سال پیش

home automation

رهام تکنولوژی
40 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر