390 دنبال‌ کننده
121.8 هزار بازدید ویدیو

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال وغدیر

361 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل درخواستی شپنا

391 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل درخواستی وبملت

302 بازدید 1 ماه پیش

تحلیل نماد دی . 5 شهریور 1398

242 بازدید 11 ماه پیش

تحلیل نماد وسینا 27 دی 1397

101 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد کساوه 27 دی 1397

81 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد فمراد 27 دی 1397

62 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد فایرا 27 دی 1397

79 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد شسپا 27 دی 1397

132 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سمگا. 27 دی 1397

130 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سفارس 27 دی 1397

128 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سشرق. 27 دی 97

140 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سدور. 27 دی 97

108 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سپاها. 27 دی 1397

133 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد ساراب. 27 دی 97

133 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد زاگرس. 27 دی 97

143 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد چکاپا. 27 دی 97

161 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر