404 دنبال‌ کننده
125.4 هزار بازدید ویدیو

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال وغدیر

435 بازدید 2 ماه پیش

تحلیل درخواستی شپنا

454 بازدید 2 ماه پیش

تحلیل درخواستی وبملت

317 بازدید 2 ماه پیش

تحلیل نماد وسینا 27 دی 1397

101 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد کساوه 27 دی 1397

81 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد فمراد 27 دی 1397

63 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد فایرا 27 دی 1397

79 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد شسپا 27 دی 1397

132 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سمگا. 27 دی 1397

130 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سفارس 27 دی 1397

129 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سشرق. 27 دی 97

141 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سدور. 27 دی 97

110 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد سپاها. 27 دی 1397

133 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد ساراب. 27 دی 97

133 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد زاگرس. 27 دی 97

143 بازدید 1 سال پیش

تحلیل نماد چکاپا. 27 دی 97

162 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر