111 دنبال‌ کننده
532 هزار بازدید ویدیو

بسته های مربیان

ارائه طرح درس- مدرسه حکمت

hekmatvideo
3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

طرح درس ترکیب گرا (3)

hekmatvideo
167 بازدید ۱ سال پیش

بخش دوم

hekmatvideo
153 بازدید ۱ سال پیش

بخش اول

hekmatvideo
124 بازدید ۱ سال پیش

مقدمه - 2

hekmatvideo
88 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

hekmatvideo
100 بازدید ۱ سال پیش

1-فرهنگ کار

hekmatvideo
108 بازدید ۱ سال پیش

طراحی ساختمان (3)

hekmatvideo
111 بازدید ۱ سال پیش

طراحی ساختمان (4)

hekmatvideo
155 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (2)

hekmatvideo
110 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

hekmatvideo
97 بازدید ۱ سال پیش

درس ترکیبی کسب و کار

hekmatvideo
102 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

hekmatvideo
86 بازدید ۱ سال پیش

کار در کارگاه فنی

hekmatvideo
101 بازدید ۱ سال پیش

ساخت ساعت (4)

hekmatvideo
131 بازدید ۱ سال پیش

ساخت اکواریوم (7)

hekmatvideo
1 هزار بازدید ۱ سال پیش

ریاضی

hekmatvideo
107 بازدید ۱ سال پیش

قرآن و ریاضی

hekmatvideo
225 بازدید ۱ سال پیش

مدرسه فرهنگ

hekmatvideo
94 بازدید ۱ سال پیش

ساخت ساعت (5)

hekmatvideo
133 بازدید ۱ سال پیش

نجاری (3)

hekmatvideo
256 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

hekmatvideo
96 بازدید ۱ سال پیش

نقاشی دیواری

hekmatvideo
160 بازدید ۱ سال پیش

2 تراریوم عنکبوت

hekmatvideo
117 بازدید ۱ سال پیش

نقاشی دیواری

hekmatvideo
128 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر