194 دنبال‌ کننده
661.3 هزار بازدید ویدیو

بسته های مربیان

ارائه طرح درس- مدرسه حکمت

3.5 هزار بازدید 1 سال پیش

طرح درس ترکیب گرا (3)

236 بازدید 1 سال پیش

بخش دوم

187 بازدید 1 سال پیش

بخش اول

155 بازدید 1 سال پیش

مقدمه - 2

97 بازدید 1 سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

109 بازدید 1 سال پیش

1-فرهنگ کار

116 بازدید 1 سال پیش

طراحی ساختمان (3)

127 بازدید 1 سال پیش

طراحی ساختمان (4)

160 بازدید 1 سال پیش

ساخت سالن جلسات (2)

120 بازدید 1 سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

102 بازدید 1 سال پیش

درس ترکیبی کسب و کار

110 بازدید 1 سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

92 بازدید 1 سال پیش

کار در کارگاه فنی

120 بازدید 1 سال پیش

ساخت ساعت (4)

149 بازدید 1 سال پیش

ساخت اکواریوم (7)

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

ریاضی

127 بازدید 1 سال پیش

قرآن و ریاضی

244 بازدید 1 سال پیش

مدرسه فرهنگ

108 بازدید 1 سال پیش

فرهنگ و تعالی محوری (2)

55 بازدید 1 سال پیش

ساخت ساعت (5)

142 بازدید 1 سال پیش

کار و همکاری در مدرسه

139 بازدید 1 سال پیش

نجاری (3)

269 بازدید 1 سال پیش

ساخت سالن جلسات (5)

101 بازدید 1 سال پیش

نقاشی دیواری

183 بازدید 1 سال پیش

3- فرهنگ و دانش آموزان

131 بازدید 1 سال پیش

2 تراریوم عنکبوت

135 بازدید 1 سال پیش

نقاشی دیواری

136 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر