2 هزار دنبال‌ کننده
10.7 میلیون بازدید ویدیو

آموزش تمرینات بدنسازی

آموزش تمرین هیپ تراست

800 بازدید 3 ماه پیش

آموزش کامل تمرین بارفیکس

1.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

انواع مختلف تمرین شنا

246 بازدید 5 ماه پیش

آموزش تمرین اسکات

636 بازدید 6 ماه پیش

آموزش وزنه برداری

993 بازدید 7 ماه پیش

آموزش کامل تمرین اسکات

368 بازدید 7 ماه پیش

آموزش تمرین Leg Extension

195 بازدید 7 ماه پیش

آموزش تمرین سومو ددلیف

172 بازدید 7 ماه پیش

آموزش تمرین Single Arm Pulldown

108 بازدید 7 ماه پیش

آموزش فرم صحیح 8 تمرین بدنسازی

3.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش تمرین اسکات

398 بازدید 8 ماه پیش

آموزش تمرین PLANCHE

159 بازدید 8 ماه پیش

آموزش تمرین Box Squat

51 بازدید 8 ماه پیش

آموزش تمرین ماسل آپ

391 بازدید 8 ماه پیش

آموزش افزایش تعداد بارفیکس

1.9 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش تمرین ددلیفت

814 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر