6 دنبال‌ کننده
23.7 هزار بازدید ویدیو

تمرینات فوردی پرو

تمرین با کش

168 بازدید 4 ماه پیش

تمرین با کش

402 بازدید 4 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

156 بازدید 5 ماه پیش

فوردی پرو رزا شاهرخی فر

144 بازدید 7 ماه پیش

تمارین فوردی پرو

71 بازدید 7 ماه پیش

کار با کش فوردی پرو

163 بازدید 7 ماه پیش

تمرین با کش فوردی پرو

303 بازدید 7 ماه پیش

ورزش با دستگاه فوردی پرو

102 بازدید 7 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

365 بازدید 10 ماه پیش

گذری بر تمرینات فوردی پرو

327 بازدید 10 ماه پیش

حرکات کششی با فوردی پرو

785 بازدید 10 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

187 بازدید 10 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

194 بازدید 10 ماه پیش

حرکات نمایشی فوردی پرو

377 بازدید 11 ماه پیش

تمرین با کش فوردی پرو

857 بازدید 11 ماه پیش

اسکات در فوردی پرو

519 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر