6 دنبال‌ کننده
24.4 هزار بازدید ویدیو

تمرینات فوردی پرو

تمرین با کش

178 بازدید 5 ماه پیش

تمرین با کش

416 بازدید 5 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

162 بازدید 6 ماه پیش

فوردی پرو رزا شاهرخی فر

151 بازدید 8 ماه پیش

تمارین فوردی پرو

73 بازدید 8 ماه پیش

کار با کش فوردی پرو

170 بازدید 8 ماه پیش

تمرین با کش فوردی پرو

313 بازدید 8 ماه پیش

ورزش با دستگاه فوردی پرو

103 بازدید 8 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

368 بازدید 11 ماه پیش

گذری بر تمرینات فوردی پرو

337 بازدید 11 ماه پیش

حرکات کششی با فوردی پرو

812 بازدید 11 ماه پیش

تمرین فوردی پرو

196 بازدید 11 ماه پیش

کار با کش و پد فوردی پرو

195 بازدید 11 ماه پیش

حرکات نمایشی فوردی پرو

386 بازدید 1 سال پیش

تمرین با کش فوردی پرو

877 بازدید 1 سال پیش

اسکات در فوردی پرو

531 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر