3.8 هزار دنبال‌ کننده
18.8 میلیون بازدید ویدیو

آموزش زبان های گونا گون

۱) خود را معرفی کردن

60 بازدید 11 ماه پیش

۲) در گفت‌وگو

36 بازدید 11 ماه پیش

۳) سلام و خداحافظی

18 بازدید 11 ماه پیش

۴) حالت چطور است؟

18 بازدید 11 ماه پیش

۵) کجایی هستی؟

39 بازدید 11 ماه پیش

۶) کجا زندگی می‌کنی؟

30 بازدید 11 ماه پیش

۷) خانواده

45 بازدید 11 ماه پیش

۹) تقاضای کمک کردن

32 بازدید 11 ماه پیش

۱۰) آموختن زبان آلمانی

36 بازدید 11 ماه پیش

۱۳) تلفن و ایمیل

50 بازدید 11 ماه پیش

۱۵) ماه

21 بازدید 11 ماه پیش

۱۷) وقت و ساعت

33 بازدید 11 ماه پیش

۱۱) کار و شغل

36 بازدید 11 ماه پیش

۱۸) کارهای روزانه

48 بازدید 11 ماه پیش

۱۶) روزهای هفته

54 بازدید 11 ماه پیش

۱۲) مشاغل

55 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر