344 دنبال‌ کننده
663.5 هزار بازدید ویدیو

شکم و پهلو

هیزم شکن سیمکش

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

مسگری ایستاده

1 هزار بازدید 1 سال پیش

کرانچ یک طرفه

560 بازدید 1 سال پیش

کرانچ مورب با چوب دو طرفه

752 بازدید 1 سال پیش

کرانچ معکوس

4 هزار بازدید 1 سال پیش

کرانچ کشویی

2.5 هزار بازدید 1 سال پیش

کرانچ کشویی تک پا متناوبی

1 هزار بازدید 1 سال پیش

کرانچ سیمکش از بالا

520 بازدید 1 سال پیش

کرانچ روی توپ سوئیسبال

291 بازدید 1 سال پیش

کرانچ پا صاف

2.6 هزار بازدید 1 سال پیش

کرانچ پا 90 درجه ثابت

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش

شکم قیچی لبه نیمکت

648 بازدید 1 سال پیش

شکم روسی با صفحه هالتر

2.1 هزار بازدید 1 سال پیش

شکم دوچرخه روی میز صاف

1 هزار بازدید 1 سال پیش

شکم دستگاه

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

شکم خلبانی پا صاف

4.5 هزار بازدید 1 سال پیش

شکم خلبانی پا جمع

2.7 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر