232 دنبال‌ کننده
1.6 میلیون بازدید ویدیو

آموزش کیوکوشین

دفاع شخصی کیوکوشین - بخش سوم

2.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

دفاع شخصی کیوکوشین - بخش دوم

2.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

تمرینات تکواندو و کیوکوشین

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Saiha کیوکوشین

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

اپلیکیشن آموزش کیوکوشین

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Bo Kata Chion کیوکوشین

301 بازدید 1 سال پیش

کاتا Taizan Kata کیوکوشین

530 بازدید 1 سال پیش

کاتا Soki Kata کیوکوشین

406 بازدید 1 سال پیش

JUJI KATA کیوکوشین

299 بازدید 1 سال پیش

Bo Kihon Sono Ichi کیوکوشین

192 بازدید 1 سال پیش

کاتا Tekki sono san کیوکوشین

356 بازدید 1 سال پیش

کاتا Tekki sono ni کیوکوشین

539 بازدید 1 سال پیش

کاتا Tekki sono ichi کیوکوشین

470 بازدید 1 سال پیش

کاتا Kanku کیوکوشین

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Sushiho کیوکوشین

1 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Garyu کیوکوشین

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Seipai کیوکوشین

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Seienchin کیوکوشین

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Saifa کیوکوشین

493 بازدید 1 سال پیش

کاتا Tensho کیوکوشین

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

کاتا Gekisai Sho کیوکوشین

954 بازدید 1 سال پیش

کاتا Gekisai Dai کیوکوشین

932 بازدید 1 سال پیش

کاتا Tsuki no kata کیوکوشین

872 بازدید 1 سال پیش

کاتا Sanchin کیوکوشین

2 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر