406 دنبال‌ کننده
3.9 میلیون بازدید ویدیو

English Singsing

Kids vocabulary - Calendar - Months and Days - -

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Family - family members

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Color - color mixing - rainbow colors -

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Four Seasons - 4 seasons in a year -

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Playground - Learn English for kids -

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Fire station - firefighter vocab -

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Five Senses - Learn English for kids -

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

Kids vocabulary - Health Problems - hospital play -

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر