53 دنبال‌ کننده
218.6 هزار بازدید ویدیو

سرشانه

کول با دمبل

4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

کول با هالتر

3.7 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر خم نشسته با دمبل

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر خم سیم کش

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر پشت سرشانه با دستگاه

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر از جانب سیم کش تک دست

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر از جلو با دمبل تک تک

5.5 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر از جلو سیم کش

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

کول با هالتر دست باز

3.6 هزار بازدید 1 سال پیش

کول با هالتر دست جمع

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

مترسک با دمبل

513 بازدید 1 سال پیش

پرس سرشانه با دمبل نشسته

4.1 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر از جانب با دمبل ايستاده

3 هزار بازدید 1 سال پیش

پرس سرشانه آرنولدی

3.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نشر از جلو با هالتر

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سرشانه از پشت با هالتر دست باز

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

سرشانه از پشت با هالتر نشسته

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

سرشانه از جلو با هالتر نشسته

3.4 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر