346 دنبال‌ کننده
670.6 هزار بازدید ویدیو

تمرینات جلو بازو

جلو بازو صلیبی سیمکش فیگوری

1 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو سیمکش طنابی ایستاده

1.8 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو سیمکش دست برعکس

374 بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو دمبل خم جفت

1.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو دمبل چکشی تناوبی

2.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو دمبل تناوبی نشسته

4.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو دمبل ایستاده تناوبی

4.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو در حالت بارفیکس

596 بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو با هالتر دست موازی شانه

1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو با صفحه هالتر

668 بازدید 11 ماه پیش

جلو بازو با دستگاه لت

487 بازدید 11 ماه پیش

پشت بازو دمبل جفت نشسته

1.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

پشت ساعد هالتر ایستاده

840 بازدید 11 ماه پیش

پشت ساعد دمبل جفت نشسته

748 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر