57 دنبال‌ کننده
17.1 هزار بازدید ویدیو

@reza000x13

سردار‌ قاسم‌ سلیمانی

166 بازدید 1 ماه پیش

گنجینه‌های‌گچساران

679 بازدید 2 ماه پیش

به خودت بیا ایرانی

286 بازدید 2 ماه پیش

گچساران

249 بازدید 2 ماه پیش

گچساران

80 بازدید 2 ماه پیش

گنجینه‌های‌ گچساران

529 بازدید 2 ماه پیش

غارت

68 بازدید 2 ماه پیش

گنجینه‌های‌گچساران

73 بازدید 2 ماه پیش

ملکه‌ های‌ ایران

811 بازدید 3 ماه پیش

غارت‌ ثروت‌ ایرانیان

507 بازدید 3 ماه پیش

نقش‌ رستم

522 بازدید 3 ماه پیش

جعل‌ هویت‌ در‌ اسرائیل

119 بازدید 3 ماه پیش

راه‌ ارتباط

39 بازدید 3 ماه پیش

پیکر‌ رضاشاه

286 بازدید 3 ماه پیش

غارت

58 بازدید 3 ماه پیش

غارت

148 بازدید 3 ماه پیش

غارت

85 بازدید 3 ماه پیش

غارت

126 بازدید 3 ماه پیش

رهبری

134 بازدید 3 ماه پیش

داریوش‌ سوم

226 بازدید 3 ماه پیش

گنجینه‌ داریوش‌ سوم

1.1 هزار بازدید 3 ماه پیش

گنجینه‌

104 بازدید 3 ماه پیش

گنجینه

144 بازدید 3 ماه پیش

غارت

169 بازدید 3 ماه پیش

معبد‌

309 بازدید 3 ماه پیش

غارت

163 بازدید 3 ماه پیش

198 بازدید 3 ماه پیش

ایران‌

110 بازدید 3 ماه پیش

غارت

100 بازدید 3 ماه پیش

غارت

89 بازدید 3 ماه پیش

غارت

134 بازدید 3 ماه پیش

اسرار

189 بازدید 3 ماه پیش

خزانه حکومتی ارزشمند است

161 بازدید 3 ماه پیش

ایرانی‌ گدا نیست

206 بازدید 3 ماه پیش

خیانت‌

625 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر