433 دنبال‌ کننده
967.8 هزار بازدید ویدیو

ویولن- ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

ویولن ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن- Perlman

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 8

453 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 7

947 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 6

517 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 5

429 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 2

373 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 4

404 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن3

223 بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن 1

403 بازدید 6 سال پیش

کودکی ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

1.4 هزار بازدید 6 سال پیش

ویولن از ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

ویولن از پرلمن و زوکرمن

1.8 هزار بازدید 6 سال پیش

ویولن از ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

ویلون از ایزاک پرلمن-Itzhak Perlman

1 هزار بازدید 6 سال پیش

ایزاک پرلمن

642 بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن-

567 بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن

540 بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن-

404 بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن-

277 بازدید 7 سال پیش

Paganini - Caprices 04

227 بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن- ITzhak perlman -

1.2 هزار بازدید 7 سال پیش

ایزاک پرلمن- ITzhak perlman -

2.7 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر