362 دنبال‌ کننده
198.6 هزار بازدید ویدیو

تاریخ صنعت نفت

صد سال صنعت نفت ایران

290 بازدید 1 سال پیش

میراث ماندگار

966 بازدید 2 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت دهم

276 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت نهم

191 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت هشتم

257 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت هفتم

297 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت ششم

228 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت پنجم

156 بازدید 6 سال پیش

دانشکده نفت آبادان در گذشته

1 هزار بازدید 6 سال پیش

ساخت پل لالی

3.5 هزار بازدید 6 سال پیش

صد سالگی صنعت نفت

211 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت چهار

211 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت سه

293 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت دو

259 بازدید 6 سال پیش

تاریخ صنعت نفت قسمت یک

389 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر