34 دنبال‌ کننده
36.4 هزار بازدید ویدیو

فیزیک 1

فشار شاره ها

79 بازدید 4 ماه پیش

فشار - بخش اول

49 بازدید 4 ماه پیش

تبدیل یکا

51 بازدید 4 ماه پیش

حل تمرین انبساط

135 بازدید 4 ماه پیش

تبدیل یکای دما

104 بازدید 4 ماه پیش

توان و بازده

124 بازدید 4 ماه پیش

انرژی مکانیکی

54 بازدید 4 ماه پیش

محاسبۀ کار کل

70 بازدید 4 ماه پیش

محاسبۀ کار

61 بازدید 4 ماه پیش

انرژی جنبشی

130 بازدید 4 ماه پیش

نیروهای بین مولکولی

148 بازدید 4 ماه پیش

تغییر حالت ماده 2

284 بازدید 4 ماه پیش

تغییر حالت ماده - بخش اول

397 بازدید 5 ماه پیش

روش های انتقال گرما

2 هزار بازدید 5 ماه پیش

حالت های ماده

190 بازدید 5 ماه پیش

قوانین گازها

661 بازدید 5 ماه پیش

انبساط گرمایی

725 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر