1.5 هزار دنبال‌ کننده
6.9 میلیون بازدید ویدیو

ادوار گذشته

زندگی فوتبالی رونالدینیو

21.2 هزار بازدید 6 سال پیش

آلمان 1(4-2)1 آرژانتین جام جهانی 2006

14.7 هزار بازدید 6 سال پیش

آلمان - آرژانتین جام جهانی 1966

1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

آلمان 3-1 آرژانتین جام جهانی 1958

1.4 هزار بازدید 6 سال پیش

فرانس بکن بائر

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش

گل کلوزه به انگلیس

2.4 هزار بازدید 6 سال پیش

برزیل - هلند جام جهانی 1974 المان

3.4 هزار بازدید 6 سال پیش

گل برکمپ به ارژانتین

6.1 هزار بازدید 6 سال پیش

بهترین مهارهای پیتر اشمایکل

17.5 هزار بازدید 6 سال پیش

گل کارلوس توز به مکزیک

2.5 هزار بازدید 6 سال پیش

هلند - مکزیک جام جهانی 98

2 هزار بازدید 6 سال پیش

فرانسه 3-0 آفریقای جنوبی 1988

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

افتتاحیه جام جهانی 2002 کره و ژاپن

4.6 هزار بازدید 6 سال پیش

آلمان - اسپانیا جام جهانی 2010

12.4 هزار بازدید 6 سال پیش

پرتغال 2-1 مکزیک 2006

3.8 هزار بازدید 6 سال پیش

مارادونا 10گل 10پاس گل برتر

3.1 هزار بازدید 6 سال پیش

کویت 1-4 فرانسه جام جهانی 1982

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش

خاطرات ترکیه در جام جهانی 2002

5.5 هزار بازدید 6 سال پیش

پائولو روسی جام جهانی 1978 - 1982 - 1986

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

گل اتفاقی ژاپن به استرالیا

1.9 هزار بازدید 6 سال پیش

هلند 2-1 ارژانتین 1998

3.9 هزار بازدید 6 سال پیش

ارژانتین 3-1 هلند 1978

1.8 هزار بازدید 6 سال پیش

ارژانتین 0-4 هلند 1974

1.8 هزار بازدید 6 سال پیش

سریعترین گل تاریخ جام جهانی

11.4 هزار بازدید 6 سال پیش

فرانسه - پرتغال جام جهانی 2006

11.2 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر