301 دنبال‌ کننده
819.1 هزار بازدید ویدیو

Altium

How to COPY Component Placement

DMF313.IR
205 بازدید ۱ سال پیش

Update From PCB Libraries

DMF313.IR
149 بازدید ۱ سال پیش

Altium Export and Import Design Rules

DMF313.IR
287 بازدید ۱ سال پیش

تست الکتریکال PCB

DMF313.IR
1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش کار با PCB FILTER در آلتیوم

DMF313.IR
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

Linking between multiple sheets

DMF313.IR
164 بازدید ۳ سال پیش

synchronizeSheet

DMF313.IR
206 بازدید ۳ سال پیش

Defining board shape

DMF313.IR
850 بازدید ۳ سال پیش

Altium Designer - Defining the PCB Board Shape

DMF313.IR
1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

نوشتن متن فارسی در آلتیوم

DMF313.IR
4.1 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر