610 دنبال‌ کننده
685.9 هزار بازدید ویدیو

گرافیک

30_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
118 بازدید ۱ ماه پیش

29_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
54 بازدید ۱ ماه پیش

28_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
78 بازدید ۱ ماه پیش

27_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
43 بازدید ۱ ماه پیش

26_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
40 بازدید ۱ ماه پیش

25_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
71 بازدید ۱ ماه پیش

24_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
49 بازدید ۱ ماه پیش

23_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
58 بازدید ۱ ماه پیش

22_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
45 بازدید ۱ ماه پیش

21_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
61 بازدید ۱ ماه پیش

20_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
77 بازدید ۱ ماه پیش

19_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
80 بازدید ۱ ماه پیش

18_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
41 بازدید ۱ ماه پیش

17_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
41 بازدید ۱ ماه پیش

16_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
45 بازدید ۱ ماه پیش

15_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
93 بازدید ۱ ماه پیش

14_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
94 بازدید ۱ ماه پیش

13_آموزش Premiere

سعید جمشیدی
137 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر