1.1 هزار دنبال‌ کننده
1.3 میلیون بازدید ویدیو

گیم تیوب

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
10.8 هزار بازدید 2 سال پیش
2.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.2 هزار بازدید 2 سال پیش
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
20.2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر