1.4 هزار دنبال‌ کننده
7.4 میلیون بازدید ویدیو

ملا قحطان البدیری

ادعیلی اجی مشای | قحطان البدیری

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

زینب اجت | قحطان البدیری

2.8 هزار بازدید 1 سال پیش

المشرعه تريد | قحطان البديري

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

یعرابی - قحطان البدیری

3.8 هزار بازدید 1 سال پیش

بیتج خالی | قحطان البدیری

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

یاعباسی - قحطان البدیری

4.4 هزار بازدید 2 سال پیش

تاريخ الخدامة - قحطان البديري

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

بس رضاج - قحطان البدیری

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

دم ودمع - قحطان البدیری

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

ماعندك مثل عباس - قحطان البدیری

2.5 هزار بازدید 2 سال پیش

لا تظلل | الملا قحطان البدیری

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

تاج العرش - قحطان البدیری

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

یاحسین - قحطان البدیری

3 هزار بازدید 3 سال پیش

ماعندك مثل عباس - قحطان البدیری

2.8 هزار بازدید 3 سال پیش

امنیة عمری - قحطان البدیری

1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

اول یتیمة - قحطان البدیری

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر