1.8 هزار دنبال‌ کننده
3.5 میلیون بازدید ویدیو

فیزیک

فیزیک - استاد علیرضا شابدین

2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

فیزیک کنکور-صوت-تعیین نوع لوله

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

فیزیک کنکور - خازن - حالت مختلط

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر