آموزش ریاضی

575 دنبال‌ کننده
575 هزار بازدید ویدیو

آموزش نرم افزار جئوجبرا

2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
1.7 هزار بازدید 8 سال پیش
2.1 هزار بازدید 8 سال پیش
3.3 هزار بازدید 8 سال پیش
2.3 هزار بازدید 8 سال پیش
3 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
2.9 هزار بازدید 8 سال پیش
3.7 هزار بازدید 8 سال پیش
2.6 هزار بازدید 8 سال پیش
2.8 هزار بازدید 8 سال پیش
4 هزار بازدید 8 سال پیش
3.4 هزار بازدید 8 سال پیش
7.6 هزار بازدید 8 سال پیش