919 دنبال‌ کننده
4 میلیون بازدید ویدیو

دوره آموزش گیتار بابک امینی

بابک امینی - بیسیک (13)

لامینور
1.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (12)

لامینور
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (11)

لامینور
1 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (10)

لامینور
1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (9)

لامینور
1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (7)

لامینور
1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (6)

لامینور
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (5)

لامینور
1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (4)

لامینور
2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (6)

لامینور
2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (5)

لامینور
1.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (4)

لامینور
1.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (3)

لامینور
2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (2)

لامینور
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی – پاپ (1)

لامینور
3.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (3)

لامینور
2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (2)

لامینور
3.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابک امینی - بیسیک (1)

لامینور
4.6 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر