2.5 هزار دنبال‌ کننده
1.8 میلیون بازدید ویدیو

سخنرانی ها

بازگشت ایرانیان به کشور

40 بازدید 7 ماه پیش

سفیران فرهنگی

16 بازدید 7 ماه پیش

رشد اقتصاد منهای نفت

191 بازدید 8 ماه پیش

مسیر درست اقتصاد کشور

297 بازدید 8 ماه پیش

دولت خادم ملت است

195 بازدید 8 ماه پیش

سخنرانی در هیات دولت

3.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

پرونده سازی هنر نیست

541 بازدید 9 ماه پیش

میز مذاکره‌

70 بازدید 9 ماه پیش

راه هاشمی رفسنجانی

3.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

فساد دانه درشت ها کجاست

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر