35 دنبال‌ کننده
93.3 هزار بازدید ویدیو

دستاورد های پس از انقلاب اسلامی

تولید برنج

166 بازدید 1 سال پیش

محصولات کشاورزی

142 بازدید 1 سال پیش

فرهنگیان

91 بازدید 1 سال پیش

صنعت سینما

103 بازدید 1 سال پیش

کتاب خانه

65 بازدید 1 سال پیش

صادرات غیر نفتی

46 بازدید 1 سال پیش

متوسط کالری

54 بازدید 1 سال پیش

پرتاب ماهواره

137 بازدید 1 سال پیش

تولید گاز

149 بازدید 1 سال پیش

احیای جنگل ها

61 بازدید 1 سال پیش

توسعه انسانی

33 بازدید 1 سال پیش

مراکز سینمایی

58 بازدید 1 سال پیش

تولید غلات

54 بازدید 1 سال پیش

دانش آموزان

167 بازدید 1 سال پیش

نفت گاز

97 بازدید 1 سال پیش

جایگاه گردشگری

40 بازدید 1 سال پیش

رتبه علمی

41 بازدید 1 سال پیش

قدرت نظامی

216 بازدید 1 سال پیش

سیمان سازی

60 بازدید 1 سال پیش

آب رسانی

33 بازدید 1 سال پیش

ضریب جینی

105 بازدید 1 سال پیش

فناوری هسته ای

93 بازدید 1 سال پیش

سواد روستاییان

26 بازدید 1 سال پیش

آلمینیوم

31 بازدید 1 سال پیش

تولید سیمان

112 بازدید 1 سال پیش

ساخت ماهواره

304 بازدید 1 سال پیش

مشروبات الکلی

341 بازدید 1 سال پیش

امید به زندگی

325 بازدید 1 سال پیش

گازرسانی

74 بازدید 1 سال پیش

اختراع وپژوهش

48 بازدید 1 سال پیش

ساخت موشک

177 بازدید 1 سال پیش

قطب سلامت

44 بازدید 1 سال پیش

ساخت کشتی

153 بازدید 1 سال پیش

تلفن ثابت

97 بازدید 1 سال پیش

تخت های بیمارستانی

43 بازدید 1 سال پیش

تجهیزات نظامی

127 بازدید 1 سال پیش

محصولات پتروشیمی

39 بازدید 1 سال پیش

راه های کشور

44 بازدید 1 سال پیش

تعداد پزشکان

33 بازدید 1 سال پیش

تولیدات معدنی

27 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر