240 دنبال‌ کننده
2.3 میلیون بازدید ویدیو

پربازدید

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالباسط

2.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالباسط

11.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تلاوت قرآن کریم توسط جواد فروغی

8.1 هزار بازدید 1 سال پیش

سوره یس- محمدصدیق منشاوی

5.2 هزار بازدید 1 سال پیش

سوره مبارکه یس- استادپرهیزکار

8.1 هزار بازدید 1 سال پیش

سوره تکویر عبدالباسط

5.4 هزار بازدید 1 سال پیش

سوره شمس عبدالباسط

3.3 هزار بازدید 1 سال پیش

عبدالباسط-سوره حمد

6 هزار بازدید 1 سال پیش

جواد فروغی-سوره تکویر

3.8 هزار بازدید 1 سال پیش

جواد فروغی-سوره تکویر

5.4 هزار بازدید 1 سال پیش

استاد سعید مسلم-سوره تکویر

11.9 هزار بازدید 1 سال پیش

جواد فروغی-سوره تکویر

2.8 هزار بازدید 1 سال پیش

جواد فروغی-سوره تکویر

4.1 هزار بازدید 2 سال پیش

جوادفروغی-سوره تکویر

37.7 هزار بازدید 2 سال پیش

جواد فروغی-سوره تکویر

7.5 هزار بازدید 2 سال پیش

سوره تکویر - جواد فروغی

5.2 هزار بازدید 2 سال پیش

جواد فروغی - سوره تکویر

23 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر