91 دنبال‌ کننده
65.8 هزار بازدید ویدیو

تله های زندگی

ریشه های تله اطاعت

219 بازدید 1 سال پیش

نشانه های تله اطاعت

100 بازدید 1 سال پیش

ریشه های تله ایثار

273 بازدید 1 سال پیش

نشانه های تله ایثار

172 بازدید 1 سال پیش

مثال های تله شکست

106 بازدید 1 سال پیش

مثال های تله رهاشدگی

149 بازدید 1 سال پیش

مثال های تله بی ارزشی

88 بازدید 1 سال پیش

مثال های تله بی اعتمادی

67 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله محرومیت هیجانی

161 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله شکست

137 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله رهاشدگی

163 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله بی اعتمادی

125 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله انزوای اجتماعی

110 بازدید 1 سال پیش

معرفی تله بی ارزشی

140 بازدید 1 سال پیش

ریشه های تله استحقاق

285 بازدید 1 سال پیش

نشانه های تله استحقاق

191 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر