1.5 هزار دنبال‌ کننده
14.3 میلیون بازدید ویدیو

آموزش بچه داری

بازی

451 بازدید 3 سال پیش

بازی با نوزاد، چگونه؟/ کلیپ

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

گریه نوزاد،

1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

نوزاد در هفته چهارم، لبخند

1 هزار بازدید 3 سال پیش

نگهداری

729 بازدید 3 سال پیش

نگهداری از بند ناف

778 بازدید 3 سال پیش

نگهداری نوزاد، هفته اول

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

دندان درآوردن کودک، راهکار

1 هزار بازدید 3 سال پیش

آداب گرفتن ناخن نوزاد

3.7 هزار بازدید 3 سال پیش

گریه نوزاد

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

لباس پوشاندن به نوزاد

891 بازدید 3 سال پیش

وزن گیری نوزاد

3.1 هزار بازدید 3 سال پیش

گرفتن ناخن نوزاد

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

شیر دادن به نوزاد با شیشه

15.4 هزار بازدید 4 سال پیش

حرکت های نوزاد

2.9 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش بغل کردن نوزاد

5.1 هزار بازدید 4 سال پیش

غذاهای ممنوع برای نوزاد

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش خواباندن بچه

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

ژست گرفتن نوزاد برای عکاسی

6.9 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش بازی با نوزاد

5.9 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش پوشک کردن نوزاد

26.8 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش حمام کردن نوزاد

30.4 هزار بازدید 4 سال پیش

بستن آغوشی برای شیر دادن به نوزاد

11.9 هزار بازدید 5 سال پیش

آموزش مهارت های والدین

2.7 هزار بازدید 5 سال پیش

پدر و مادرهای بد

7.2 هزار بازدید 5 سال پیش

طریقه شپش زدایی

73.4 هزار بازدید 5 سال پیش

طریقه بستن آغوشی نوزاد

11.5 هزار بازدید 5 سال پیش

زمان چهار دست و پا رفتن نوزادان

12.9 هزار بازدید 5 سال پیش

نحوه بستن آغوشی نوزاد

22.7 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر