1.2 هزار دنبال‌ کننده
7.4 میلیون بازدید ویدیو

تفسیر نماز استاد قرائتی

نکته 123؛ نماز نافله

397 بازدید 1 سال پیش

نکته 122؛ سجده شکر

253 بازدید 1 سال پیش

نکته 120؛ تعقیبات

109 بازدید 1 سال پیش

نکته 119؛ سلام 3

167 بازدید 1 سال پیش

نکته 118؛ سلام 2

122 بازدید 1 سال پیش

نکته 117؛ سلام 1

145 بازدید 1 سال پیش

نکته 116؛ صلوات تشهد 2

132 بازدید 1 سال پیش

نکته 115؛ صلوات تشهد 1

127 بازدید 1 سال پیش

نکته 114؛ تشهد 2

210 بازدید 1 سال پیش

نکته 113؛ تشهد 1

81 بازدید 1 سال پیش

نکته 112؛ سبحان الله 2

195 بازدید 1 سال پیش

نکته 111؛ سبحان الله 1

300 بازدید 1 سال پیش

نکته 109؛ سجده 4

32 بازدید 1 سال پیش

نکته 93؛ مالک یوم الدین 1

73 بازدید 1 سال پیش

نکته 110؛ سجده 5

51 بازدید 1 سال پیش

نکته 102؛ سوره توحید 2

105 بازدید 1 سال پیش

نکته 85؛ تکبیرة الاحرام

62 بازدید 1 سال پیش

نکته 83؛ نیت 3

65 بازدید 1 سال پیش

نکته 91؛ الرحمن الرحیم 1

67 بازدید 1 سال پیش

نکته 107؛ سجده 2

33 بازدید 1 سال پیش

نکته 106؛ سجده 1

47 بازدید 1 سال پیش

نکته 105؛ رکوع

32 بازدید 1 سال پیش

نکته 108؛ سجده 3

65 بازدید 1 سال پیش

نکته 101؛ سوره توحید 1

160 بازدید 1 سال پیش

نکته 103؛ سوره توحید 3

151 بازدید 1 سال پیش

نکته 94؛ مالک یوم الدین 2

103 بازدید 1 سال پیش

نکته 104؛ قنوت

91 بازدید 1 سال پیش

نکته 82؛ نیت 2

78 بازدید 1 سال پیش

نکته 100؛ سیمای سوره توحید

178 بازدید 1 سال پیش

نکته 92؛ الرحمن الرحیم 2

60 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر