5 دنبال‌ کننده
22.5 هزار بازدید ویدیو

داستان های شاهنامه فردوسی

گذر سیاوش از آتش

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

دوازده رخ

143 بازدید 1 سال پیش

نبرد افراسیاب با گرگ سار

266 بازدید 1 سال پیش

نبرد رستم و رخش با اژدها

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

نبرد رستم با دیو سپید

2.6 هزار بازدید 1 سال پیش

نبرد رستم و خاقان چین

455 بازدید 1 سال پیش

زال و رودابه

704 بازدید 1 سال پیش

گذر کیخسرو از جیحون

98 بازدید 1 سال پیش

بهرام چوبین

721 بازدید 1 سال پیش

فردوسی

432 بازدید 1 سال پیش

رستم و زن جادوگر

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

رستم و رخش

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

رستم و اسفندیار

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

نبرد گرشاسب با اژدها

780 بازدید 1 سال پیش

بهرام و شکارگاه

235 بازدید 1 سال پیش

باربد و نکیسا

555 بازدید 1 سال پیش

اکوان دیو

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سیمرغ

569 بازدید 1 سال پیش

نبرد اسفندیار با اژدها

749 بازدید 1 سال پیش

زال و سیمرغ

711 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر