2.4 هزار دنبال‌ کننده
1.2 میلیون بازدید ویدیو

نقد و بررسی

معرفی بازی ژاندارمری

2.3 هزار بازدید 2 هفته پیش

معرفی بازی رومیزی سهامداران

2.6 هزار بازدید 3 هفته پیش

معرفی بازی رومیزی مکارتی

2.3 هزار بازدید 1 ماه پیش

نقد و بررسی بازی یاتزی

6.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

نقد و بررسی بازی «ددان»

6 هزار بازدید 6 ماه پیش

بررسی بردگیم «۱۳ سرنخ»

8.8 هزار بازدید 6 ماه پیش

بررسی بردگیم تورتوگا

8.2 هزار بازدید 7 ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

10 هزار بازدید 8 ماه پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

10.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

9.5 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «پنج گنج»

9.6 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی Smile

8.6 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

14.9 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

11.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی «اسم کارتیل»

15.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی «ناشتایی»

11.9 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بردگیم لوکوموتیو

14.4 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «بازار ۱۲۹۵»

16.7 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «جنگ شاهان»

10.2 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی کاستل

28.5 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی نسخه فارسی بازی Codenames

10.8 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی کودتا

25 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی پادشاهان دومینو

13.2 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی اسم فامیل

15.9 هزار بازدید 1 سال پیش

بازی دژ - ترکیب مافیا و استراتژی!

28.6 هزار بازدید 1 سال پیش

نیکیماک، بازی «تو پاچه کردن»!!

14.8 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی رومیزی زار

22.2 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی و نقد بازی قلمرو ستارگان

16.7 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی گوهرنشان

21.9 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی کارتی رامودیس

13.8 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی کارتی SET

16.1 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی جالیز

19 هزار بازدید 2 سال پیش

بررسی کارت های بازی شب مافیا

46.6 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی شب مافیا

164.4 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی تاسی ژرفاب

16.6 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی لوتوس

24.8 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر