2.6 هزار دنبال‌ کننده
1.2 میلیون بازدید ویدیو

نقد و بررسی

معرفی بازی ژاندارمری

4.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

معرفی بازی رومیزی سهامداران

4.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

معرفی بازی رومیزی مکارتی

3.5 هزار بازدید 4 ماه پیش

نقد و بررسی بازی یاتزی

7 هزار بازدید 9 ماه پیش

نقد و بررسی بازی «ددان»

7.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

بررسی بردگیم «۱۳ سرنخ»

9.9 هزار بازدید 9 ماه پیش

بررسی بردگیم تورتوگا

9.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

11.3 هزار بازدید 11 ماه پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

11.3 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

10.4 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «پنج گنج»

10.1 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی Smile

9.3 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

15.8 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

12.1 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی «اسم کارتیل»

16 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی «ناشتایی»

12.8 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بردگیم لوکوموتیو

15.1 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «جنگ شاهان»

10.8 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی کاستل

30.1 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی نسخه فارسی بازی Codenames

11.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی کودتا

25.9 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی پادشاهان دومینو

13.9 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی اسم فامیل

16.6 هزار بازدید 2 سال پیش

بازی دژ - ترکیب مافیا و استراتژی!

30.1 هزار بازدید 2 سال پیش

نیکیماک، بازی «تو پاچه کردن»!!

15.5 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی رومیزی زار

23.2 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی و نقد بازی قلمرو ستارگان

17.2 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی گوهرنشان

22.6 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی کارتی رامودیس

14.7 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی بازی کارتی SET

16.6 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی جالیز

19.8 هزار بازدید 2 سال پیش

بررسی کارت های بازی شب مافیا

48.6 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی شب مافیا

166.1 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی تاسی ژرفاب

17.4 هزار بازدید 2 سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی لوتوس

26 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر