362 دنبال‌ کننده
702.4 هزار بازدید ویدیو

تمرینات پا

هاگ پا معکوس روی پنجه

309 بازدید 11 ماه پیش

هاگ پا دستگاه معکوس

2.7 هزار بازدید 11 ماه پیش

هاگ اسکوات با هالتر

1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

لیفت سومو با هالتر

579 بازدید 11 ماه پیش

لیفت تک پا با هالتر

370 بازدید 11 ماه پیش

لیفت تک پا سیمکش

328 بازدید 11 ماه پیش

لیفت تک پا دمبل

776 بازدید 11 ماه پیش

لیفت پا صاف سیمکش بین پا

254 بازدید 11 ماه پیش

لانگز هالتر با گام مورب

652 بازدید 11 ماه پیش

لانگز معکوس تناوبی با دمبل

3.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

لانگز ضربدری با هالتر

1.7 هزار بازدید 11 ماه پیش

لانگز ساید دوطرفه با هالتر

1 هزار بازدید 11 ماه پیش

لانگز ساید با دمبل

2.9 هزار بازدید 11 ماه پیش

لانگز دمبل با گام

2.4 هزار بازدید 11 ماه پیش

لانگز با گام روی تردمیل

164 بازدید 11 ماه پیش

گوبلت اسکوات با سیمکش

45 بازدید 11 ماه پیش

گوبلت اسکوات با دمبل

1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

کیک بک خوابیده روی نیمکت سیمکش

2.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

کیک بک خوابیده با وزن بدن

1.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

کیک بک ایستاده با سیمکش

2.8 هزار بازدید 11 ماه پیش

فیله کمر

925 بازدید 11 ماه پیش

فیله کمر با صفحه هالتر

939 بازدید 11 ماه پیش

فول هاگ پا دستگاه پا باز

444 بازدید 11 ماه پیش

سی سی اسکوات با وزن بدن

879 بازدید 11 ماه پیش

سومو اسکوات هالتر از پشت

737 بازدید 11 ماه پیش

سومو اسکوات سیمکش میان پا

546 بازدید 11 ماه پیش

سلام ژاپنی هالتر از جلو

271 بازدید 11 ماه پیش

سلام ژاپنی با هالتر

550 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر