31 دنبال‌ کننده
55 هزار بازدید ویدیو

اصطلاحات و واژه های حقوقی

بازرس

9 بازدید 10 ماه پیش

مدیرعامل

9 بازدید 10 ماه پیش

رئیس هیات مدیره

13 بازدید 10 ماه پیش

هیات مدیره شرکت

10 بازدید 10 ماه پیش

شرکت تعاونی

37 بازدید 10 ماه پیش

شرکت نسبی

17 بازدید 10 ماه پیش

شرکت مختلط سهامی

30 بازدید 10 ماه پیش

شرکت مختلط غیر سهامی

27 بازدید 10 ماه پیش

شرکت تضامنی

27 بازدید 10 ماه پیش

شرکت با مسوولیت محدود

22 بازدید 10 ماه پیش

شرکت سهامی عام

60 بازدید 10 ماه پیش

پرداخت سرمایه

24 بازدید 10 ماه پیش

دفتر کپی

27 بازدید 10 ماه پیش

دفتر دارایی

32 بازدید 10 ماه پیش

دفتر روزنامه

33 بازدید 10 ماه پیش

معاملات تجاری

55 بازدید 10 ماه پیش

تاجر

43 بازدید 10 ماه پیش

مهلت فرجام خواهی

23 بازدید 10 ماه پیش

مهلت تجدید نظرخواهی

30 بازدید 10 ماه پیش

فرجام خواهی

64 بازدید 10 ماه پیش

تجدید نظرخواهی

22 بازدید 10 ماه پیش

دعوای مزاحمت

48 بازدید 10 ماه پیش

ممانعت از حق

15 بازدید 10 ماه پیش

دعوای تصرف عدوانی

156 بازدید 10 ماه پیش

دعوای متقابل

24 بازدید 10 ماه پیش

صلح و سازش

31 بازدید 10 ماه پیش

جلب ثالث

16 بازدید 10 ماه پیش

استرداد دعوی

7 بازدید 10 ماه پیش

توقیف دادرسی

16 بازدید 10 ماه پیش

موعد قانونی

18 بازدید 10 ماه پیش

سفارت و کنسولگری

8 بازدید 10 ماه پیش

مدیر دفتر دادگاه

17 بازدید 10 ماه پیش

عذر موجه وکیل

17 بازدید 10 ماه پیش

وکالت منفردا و مجتمعا

33 بازدید 10 ماه پیش

استعفای وکیل

18 بازدید 10 ماه پیش

انواع قرارداد کار

60 بازدید 11 ماه پیش

توکیل

36 بازدید 11 ماه پیش

ولایت قهری پدر و جد پدری

68 بازدید 11 ماه پیش

عده وفات

52 بازدید 11 ماه پیش

عده طلاق

47 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر