45 دنبال‌ کننده
59.4 هزار بازدید ویدیو

حقوق کار

مدیران عامل شرکت ها

18 بازدید 1 سال پیش

گواهی اشتغال

15 بازدید 1 سال پیش

هیات حل اختلاف

15 بازدید 1 سال پیش

رای هیات تشخیص

11 بازدید 1 سال پیش

هیات بدوی یا هیات تشخیص

15 بازدید 1 سال پیش

حق بیمه کارگران

14 بازدید 1 سال پیش

مرخصی شیردهی

28 بازدید 1 سال پیش

مرخصی زایمان

81 بازدید 1 سال پیش

مرخصی استعلاجی

93 بازدید 1 سال پیش

مرخصی خاص

8 بازدید 1 سال پیش

مرخصی بدون حقوق

46 بازدید 1 سال پیش

مرخصی فریضه حج

10 بازدید 1 سال پیش

مدت مرخصی مشاغل سخت

18 بازدید 1 سال پیش

تعطیلات رسمی

18 بازدید 1 سال پیش

شرایط تعطیلات

38 بازدید 1 سال پیش

شرایط اضافه کار

16 بازدید 1 سال پیش

کارگر نوبتی

17 بازدید 1 سال پیش

کار نوبتی

28 بازدید 1 سال پیش

تعریف کار

35 بازدید 1 سال پیش

کار سخت و زیان آور

52 بازدید 1 سال پیش

ساعت کار کارگر

30 بازدید 1 سال پیش

طبقه بندی مشاغل

81 بازدید 1 سال پیش

برداشت از مزد کارگر

26 بازدید 1 سال پیش

دستمزد ساعتی

27 بازدید 1 سال پیش

کار ثابت

29 بازدید 1 سال پیش

کار ساعتی

20 بازدید 1 سال پیش

نحوه پرداخت دستمزد

37 بازدید 1 سال پیش

پرداخت دستمزد زن و مرد

50 بازدید 1 سال پیش

مزایا

28 بازدید 1 سال پیش

مزد ثابت

22 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر