45 دنبال‌ کننده
59 هزار بازدید ویدیو

کمیسیون ماده 100

تخلف مهندس ناظر ساختمان

53 بازدید 1 سال پیش

مهندس ناظر ساختمان

71 بازدید 1 سال پیش

بنای فاقد استحکام

56 بازدید 1 سال پیش

تراکم اضافی

29 بازدید 1 سال پیش

ساخت و ساز غیر اصولی

29 بازدید 1 سال پیش

تخریب ساختمان

53 بازدید 1 سال پیش

تصمیمات کمیسیون بدوی

18 بازدید 1 سال پیش

تخلفات ساخت و ساز

28 بازدید 1 سال پیش

تخلفات ساخت و ساز

32 بازدید 1 سال پیش

وظایف کمیسیون ماده 100

40 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر