1 هزار دنبال‌ کننده
579.6 هزار بازدید ویدیو

علمی آموزشی

غوغای رنگ

102 بازدید 1 سال پیش

آزمایش

2 هزار بازدید 1 سال پیش

آزمایش واکنش شیمیایی

551 بازدید 1 سال پیش

اصل فشار

85 بازدید 1 سال پیش

زمین لرزه

772 بازدید 1 سال پیش

پدیده ی شیمیایی

79 بازدید 1 سال پیش

روشن کردن شمع از دود

256 بازدید 1 سال پیش

جریان همرفت

236 بازدید 1 سال پیش

آزمایش ابر در بطری

666 بازدید 1 سال پیش

آدامس زردچوبه

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

آدامس کاهش سرفه

305 بازدید 1 سال پیش

رنگ عاق صوت

376 بازدید 1 سال پیش

پرتاب موشک

403 بازدید 1 سال پیش

غدد بزاقی

324 بازدید 1 سال پیش

طوطی و بازرگان

300 بازدید 1 سال پیش

آزمایش قرص جوشان

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

آشنایی با یک شناسه گر

234 بازدید 1 سال پیش

ساخت دی اکسید کربن

869 بازدید 1 سال پیش

تولید هیدروژن

855 بازدید 1 سال پیش

کوه آتشفشان

1 هزار بازدید 1 سال پیش

اره برقی

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

جعبه عشق

178 بازدید 1 سال پیش

واکنش اسید با باز

587 بازدید 1 سال پیش

بافندگی

374 بازدید 1 سال پیش

نقاط شبکه ای

122 بازدید 1 سال پیش

تخم مرغ و رسانای گرما

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

اعتیاد سفید

263 بازدید 1 سال پیش

قند سوزی

59 بازدید 1 سال پیش

دو آزمایش جذاب علوم

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

آناتومی چشم انسان

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

بریدن بطری شیشه ای

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

حرکت اهسته رنگ در اب

148 بازدید 1 سال پیش

امتحان پایان ترم

104 بازدید 1 سال پیش

آزمایش یخ داغ

169 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر