53 دنبال‌ کننده
16.4 هزار بازدید ویدیو

@reza000x13

سردار‌ قاسم‌ سلیمانی

@reza000x13
134 بازدید ۲ هفته پیش

به خودت بیا ایرانی

@reza000x13
274 بازدید ۱ ماه پیش

گچساران

@reza000x13
236 بازدید ۱ ماه پیش

گچساران

@reza000x13
75 بازدید ۱ ماه پیش

غارت

@reza000x13
61 بازدید ۱ ماه پیش

ملکه‌ های‌ ایران

@reza000x13
794 بازدید ۲ ماه پیش

نقش‌ رستم

@reza000x13
468 بازدید ۲ ماه پیش

راه‌ ارتباط

@reza000x13
37 بازدید ۲ ماه پیش

پیکر‌ رضاشاه

@reza000x13
267 بازدید ۲ ماه پیش

غارت

@reza000x13
56 بازدید ۲ ماه پیش

غارت

@reza000x13
144 بازدید ۲ ماه پیش

غارت

@reza000x13
85 بازدید ۲ ماه پیش

غارت

@reza000x13
124 بازدید ۲ ماه پیش

رهبری

@reza000x13
131 بازدید ۲ ماه پیش

داریوش‌ سوم

@reza000x13
219 بازدید ۳ ماه پیش

گنجینه‌ داریوش‌ سوم

@reza000x13
1.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

گنجینه‌

@reza000x13
100 بازدید ۳ ماه پیش

گنجینه

@reza000x13
140 بازدید ۳ ماه پیش

غارت

@reza000x13
161 بازدید ۳ ماه پیش

معبد‌

@reza000x13
304 بازدید ۳ ماه پیش

غارت

@reza000x13
162 بازدید ۳ ماه پیش

@reza000x13
195 بازدید ۳ ماه پیش

ایران‌

@reza000x13
103 بازدید ۳ ماه پیش

غارت

@reza000x13
100 بازدید ۳ ماه پیش

غارت

@reza000x13
89 بازدید ۳ ماه پیش

غارت

@reza000x13
128 بازدید ۳ ماه پیش

اسرار

@reza000x13
187 بازدید ۳ ماه پیش

ایرانی‌ گدا نیست

@reza000x13
203 بازدید ۳ ماه پیش

خیانت‌

@reza000x13
622 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر